top of page

Måla om träfasad

Projektet börjar alltid med en yrkeskunnig på plats som genomgår en utförlig besiktning av fasaden för att bilda sig en helhetsuppfattning. Vid vissa fall behövs dåligt virke bytas ut vilket våra hantverkare kan hantera. Om hela fasaden befinner sig i gott skick är det enbart en fråga om att välja rätt färg. Då ett fullt panelbyte behöver ske man även tilläggsisolera väggarna vilket har en positiv effekt för husets energiförbrukning då detta håller inne värmen och därmed drar ned kostnaderna för uppvärmning

Fasadputs

Vi är experter på fasadputs för både stora och små projekt. Ett gediget putsarbete kan förvandla ett gammalt hus till att se helt nytt ut. En ordentlig besiktning är fundamentalt vid start av ett nytt projekt samt att rätt material används vid jobbet. 

bottom of page